بنرهای تبلیغاتی

جزئیات آگهی

ثبت اختیارات مدیران شرکت در اداره ثبت شرکت ها

هیات مدیره که لایحه اصلاح قانون تجارت،به مسامحه آن را مکرراَ "مدیران" نیز می نامد،رکن اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند. مدیران شرکت نماینده شرکت بوده و بنام و به حساب شرکت می توانند معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند ولی از آنجایی که با سمت نمایندگی شرکت از شخصیت خود عدول نمی نمایند،باید در مواردی که بنام شرکت عمل می کنند سمت خود را تصریح کنند تا بین تعهدات شخصی آنان و تعهدات شرکت اشتباهی حاصل نشود. حدود و اختیارات هیات مدیره: ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت،در خصوص اختیارات هیات مدیره می گوید:"جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون،اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است،مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند،محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی،فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام،معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. بدین ترتیب هیات مدیره اختیار دارد درباره کلیه اموری که برای اداره شرکت لازم است،اخذ تصمیم کند.مشروط بر آن که این مورد اولاَ از اموری نباشد که در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد.ثانیاَ،از حدود موضوع شرکت خارج نباشد.بدیهی است تصمیم گیری و اقدامات هیات مدیره باید در چارچوب مقررات قانون و اساسنامه صورت گیرد. هیات مدیره در دوره فعالیت خود که بعد از ثبت شرکت آغاز می شود،در معیت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.بنابراین،در ارتباط با شرط اول باید گفت که اهم موضوعاتی که اخذ تصمیم درباره آن ها،در اختیار هیات مدیره نبوده و در صلاحیت مجمع عمومی مزبور قرار دارند،عبارتند از: _تغییر در مواد اساسنامه _تغییر در سرمایه شرکت _انحلال قبل از موعد که هر سه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ست.رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و نسبت به سود سهام و ذخایر آن،تعیین خط مشی آینده شرکت،تعیین حق الزحمه مدیران و بازرس یا بازرسان،تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج و نشر آگهی های مربوط به شرکت و غیره به ترتیبی که ذکر شد،در صلاحیت مجمع عمومی عادی است. در رابطه با خارج از موضوع شرکت نبودن تصمیمات هیات مدیره باید گفت که لازم است که موضوع شرکت به طور صریح و منجز در اساسنامه نوشته شود،یعنی این که روشن و خالی از ابهام باشد.از فواید این امر آن است که حدود اختیارات هیات مدیره از لحاظ قلمرو موضوع شرکت،روشن تر خواهد بود. آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90 سایت: companyregister.ir تلفن: 42143-021 ایمیل: info@companyregister.ir

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
02142143
تاریخ انقضای آگهی سه شنبه, 13 آذر,1397

اشتراک گذاری در توییتر