بنرهای تبلیغاتی

جزئیات آگهی

ثبت شرکت در گلستان

یکی از اقدامات اساسی در راستای انجام امور تجاری، تولیدی، خدماتی و .. ثبت شرکت است. ثبت شرکت قرادادی تجاری است که گاه بین افراد حقیقی )مردم عادی ( و حقوقی )شرکت ها ( بسته می شود تا بنا بر آن سرمایه ، توانایی یا روابط خود را در چهار چوب قوانین برای کسب منفعت به شراکت بگذارند که قوانین حاکم بر ثبت شرکتها تعیین کننده چگونگی این روابط می باشد.

خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک 90
42143
42143
تاریخ انقضای آگهی دوشنبه, 14 خرداد,1397

فکر برتر

اشتراک گذاری در توییتر