بنرهای تبلیغاتی

جزئیات آگهی

فلومتراولتراسونیک جهت اندازه گیری دبی درکانال های باز با استفاده از سازه پارشال

پارشال فلوم سازه ای است با شکل و ابعاد مشخص که در مسیر کانالهای باز ساخته شده و در آن مقدار جریان عبوری، تابعی از ارتفاع مایع داخل سازه میباشد کنتور و فلومتر اولتراسونیک آب و فاضلاب کانالهای باز مدل (II750 IMC) بر روی سازه دستگاهی است که با دقت فوق العاده بدون هرگونه تماســی با مایع به روش اولتراســونیک)ارسال موج(دبی لحظهای و همچنین به صورت کنتور، جمع کل )دبی مجموع( آب و فاضلاب را در محلهای مورد استفاده )بر روی سازه اندازه گیری و نمایش میدهد. این دســتگاه جهت کلیه تأسیســات تأمین و فروش آب مانند ورودی و خروجی تصفیه خانه های فاضلاب و همچنین تأسیسات سدها، ایستگاههای پمپاژ، تصفیه خانه های آب و ... مناسب میباشد. تنظیم و کالیبراســیون: بســیار ساده توســط Keypad پنج کلیدی، دارای خروجی ایزوله شده mA 20-4 و RS232 و خروجــی Modebus دارای اســم رمــز محافظت شــده Protected Password و مجمــوع دبی ده رقمی می باشد. دیتالاگــر جهت ذخیره اطلاعات: به کمک دیتالاگر این دســتگاه میتــوان اطلاعات دبی لحظه ای و دبی مجمــوع را تــا میزان GB 2 نمونه اطلاعـات، در فواصل زمانی یک ثانیه به بالا ذخیره نموده و ســپس روی کامپیوتر PC یا لپ تاپ تخلیه و با مشاهده این ارقام یا منحنی تغییرات آنها، وضعیت مایع مورد اندازه گیری را در محدوده زمان مورد نظر تجزیه، تحلیل و بررسی نمود. سنسور اولتراسونیک Sensor Ultrasonic ساخت آلمان تابلوی مانیتورینگ میکروکنترلی Convertor Signal ساخت ایران • نمایش دبی لحظه ای • نمایش دبی مجموع • انتقال اطلاعات بصورتSMS،روی موبایل و‌‌وب سایت • قابل استفاده درپارشال فلوم وسرریزها • تنظیم و کالیبراسیون ساده توسط پنج کلید • اسم رمزمحافظت شده Protected Password • خروجی سنسورو کانورتربه صورت4-20Ma • بدون محدودیت طول‌‌ کابل سنسور • باخروجی Modbus/RS232

مشهد – خیابان سنایی – میدان صاحب الزمان – مجتمع سبحان – طبقه دوم اداری – واحد 209
05137133280
09351182610
تاریخ انقضای آگهی پنجشنبه, 10 آبان,1397

09011076347

اشتراک گذاری در توییتر