جزئیات آگهی

تولید انواع معرفهای آزمایشگاهی،محلولهای استانداردفلزی ،تیترازولها و انواع معرفها و محلولهای رنگ آزمایشگاهی

شرکت شیمیائی و صنعتی پارسیان تولید کننده محلولهای تست شیمیائی آب،خاک و پسابهای صنعتی معرفهاي آزمايشگاهي و محلولهاي استاندارد (LABORATORY CHEMICAL REAGENTS) رديف نام محصول Product name Package 1 محلول پتاسيم كلرايد 3 مولار KCl 3 mol/l 250-500-1000CC 2 محلول پتاسيم كلرايد / نقره كلرايد 3 مولار KCl/AgCl 3 mol/l 250-500-1000CC 3 محلول E.B.T (معرف تست سختي كل آب) Eriochrome Black T 250-500-1000CC 4 محلول E.D.T.A )تتراپلکس3) (محلول تيتراسيون تست سختي كل آب) E.D.T.A(2Na)0.1N 250-500-1000CC 5 محلول O.T.O (ارتوتوليدين) (محلول تست كلر آزاد در آب) Ortho Tolidine Hydrochloride 250-500-1000CC 6 بافر PH=10 (مخصوص تست سختي كل آب) Buffer Hardness PH=10 250-500-1000CC 7 محلول فنل رد (مخصوص تست PH آب) Phenol Red solution 250-500-1000CC 8 محلول متيل رد Methyl Red Solution 250-500-1000CC 9 مصرف نسلر( تست آمونياك در آب) Nessler's Reagent 250-500-1000CC 10 محلول فهيلنگ A, B Fehling Solution A&B 250-500-1000CC 11 معرف بيورت Biuret Reagent 250-500-1000CC 12 معرف كارز (I , II) Carrez Reagent 250-500-1000CC 13 محلول لوگل Lugol's Solution 250-500-1000CC 14 محلول ويجس Wijs , Solution 250-500-1000CC 15 معرف هانوس Hanus Reagent 250-500-1000CC 16 محلول فروئين (مخصوص تست يون آهن در آب) Ferroin Solution 250-500-1000CC 17 محلول لاكتو فنل كاتن بلو Lacto Phenol Cotton Blue sol. 250-500-1000CC 18 محلول اكسيژن صفر (مخصوص نگهداري الكترود اكسيژن) Zero Oxygen Sol. 250-500-1000CC 19 محلول پركننده الكترود اكسيژن D.O Electrode’s Filling Solution 250-500-1000CC 20 معرف متيل اورانژ Methyl Orange 250-500-1000CC 21 معرف بندیکت Benedict’s reagent 250-500-1000CC   رديف نام محصول Product name Package 22 محلول اچینگ نایتال1% و 2% NITAL ETCHING SOL. 250-500-1000CC 23 محلول اچینگ نایتال 10%و 5% NITAL ETCHING SOL. 250-500-1000CC 24 محلول اچینگ نایتال 15% NITAL ETCHING SOL. 250-500-1000CC 25 بافر فرمادئید PH=7 FORMALDEHYDE BUFFER PH=7 250-500-1000CC 26 محلول گاورز GOWERS SOL.(RBC) 250-500-1000CC 27 محلول تیتراسیون نیترات نقره0.0282 normal 1ml=1mg Cl SILVER NITRATE 0.0282 NORMAL 250-500-1000CC 28 محلول متیلن بلو آلکالی(محلول لوفلر) LOFFLERS METHYLENE BLUE 250-500-1000CC 29 محلول وینکلر شماره 1 (مخصوص تست اکسیژن محلول در آب) WINKLER´S SOL. NO:1 250-500-1000CC 30 محلول وینکلر شماره 2 (مخصوص تست اکسیژن محلول در آب) WINKLER´S SOL. NO:2 250-500-1000cc 31 محلول رنگ گیمسا GIEMSA STAIN SOLUTION 250-500-1000CC 32 محلول فرمالین سالین FORMALIN-SALINE SOLUTION 250-500-1000CC 33 محلول رنگ کریستال ویولت اگزالات CRYSTAL VIOLET OXALATE SOL. 250-500-1000CC 34 پودر رینگر RINGER POWDER 250-500-1000CC 35 محلول کینیون کربول فوشین KINYOUN CARBOL FUCHSIN 250-500-1000CC 36 معرف تست C.O.D COD REAGENT 250-500-1000CC 37 محلول رنگ کارمین CARMIN STOCK SOLUTION 250-500-1000CC 38 محلول تترامتیل بنزیدین T.M.B 250-500-1000CC 39 گلیسرین ژله ای)گلیسرین ژلاتین) JELLY GLYCERINE 250-500-1000CC 40 بافر تریس PH=7.6 TRIS BUFFER PH=7.6 250-500-1000CC 41 بافر تریس PH=8.0 TRIS BUFFER PH=8 250-500-1000CC 42 معرف کالکون( تست کلسیم در آب) CALCON REAGENT POWDER 250-500-1000CC 43 محلول رنگ متیلن بلو METHYLENE BLUE SOLUTION 250-500-1000CC 44 نایسر متیلن بلو NEISSER´S METHYLENE BLUE 250-500-1000CC 45 معرف زیمرمان راینهارد ZIMMERMAN –RAINHARDT 250-500-1000CC 46 محلول اندیکاتور فنل فتالئین 1% PHENOLPHTHALEIN 250-500-1000CC 47 محلول تتراپلکس A TITRIPLEX A SOLUTION 250-500-1000CC 48 محلول تتراپلکس B TITRIPLEX B SOL. 250-500-1000CC 49 بافر استون(فیکساتیو) ACETON BUFFERD (FIXATIVE) 250-500-1000CC 50 معرف پتاسیم دی کرومات0.250N (مخصوص تست C.O.D) POTASSIUM DICHROMATE 250-500-1000 51 معرف آمونیوم ایرون سولفات 0.250N (مخصوص تست C.O.D) AMMONIUM IRON SULFATE(II)-REAGENT FOR COD 250-500-1000CC 52 محلول پتاسیم هیدروکساید در گلیسرین GLYCEROL-POTASSIUM HYDROXIDE 250-500-1000CC 53 محلول پتاسیم کرومات 5% (مخصوص تست کلراید)تیتراسیون ارژانتومتریک POTASSIUM DICHROMATE 5% 250-500-1000CC 54 معرف یداید آزاید قلیائی (مخصوص تست اکسیژن در آب) ALKALINE IODIDE AZIDE REAGENT 250-500-1000CC 55 معرف بروسین سولفات BRUCINE SULFATE REAGENT 250-500-1000CC 56 معرف اسپادنس SPADNS REAGENT 250-500-1000CC 57 معرف مولیبدو وانادات(مخصوص تست فسفات) MOLYBDOVANADATE REAGENT SOLUTION 250-500-1000CC 58 معرف پان(محلول) PAN INDICATOR SOLUTION 250-500-1000CC 59 معرف آلومینون(محلول) ALUMINON REAGENT 250-500-1000CC 60 چسب سیتولوژی انتلان ENTHELLAN MOUNTING MEDIUM 250-500-1000CC 61 پتاسیم تلوریت محلول 1% و 3.5% POTASSIUM TELLURITE 250-500-1000CC 62 معرف فسفو تنگستیک اسید 10% PHOSPHOTUNGESTIC ACID SOLUTION 10% 250-500-1000CC 63 معرف مولیش MOLISCH´S REAGENT 250-500-1000CC 64 معرف کجلدال KJELDHAL INDICATOR (MIX INDICATOR) 250-500-1000CC 65 معرف گریس(مخصوص تست نیتریت درآب) GRIESS REAGENT 250-500-1000CC 66 معرف برادفورد BRADFORD REAGENT 250-500-1000CC تولید محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی)((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION و انواع بافرهای کالیبراسیون پی اچ از PH=1.O تاPH=14.0 « در صورت نياز به محلولهاي ديگر با اين شركت تماس حاصل فرمائيد » تهران، خيابان استاد نجات‌اللهي، انتهاي خيابان سميه، كوچه پورموسي، پلاك 17، طبقه سوم، واحد 12 09195054577-09121220085-09352212621-09353903060 88804845-88924588-88924589-88802917-8

صادقیه
02188804845
09195054577
تاریخ انقضای آگهی سه شنبه, 13 مهر,1400

parsianchemco

اشتراک گذاری در توییتر