بنرهای تبلیغاتی

جزئیات آگهی

پرستار کودک ، پرستار سالمند ، پرستار نوزاد ،همراه در بیمارستان

این مرکز در زمینه های خدمات پزشکی، شامل: اعزام پزشک عمومی و متخصص خدمات توانبخشی شامل: اعزام فیزیوتراپیست و ...، خدمات پرستاری شامل: اعزام پرستار جهت انجام پانسمان، تزریقات، سرم تراپی، سونداژو .. خدمات مراقبتی شامل : اعزام مراقب به منازل و بیمارستان برای سالمندان، اعزام مراقب به منازل و بیمارستان برای کودکان و اعزام مراقب به منازل و بیمارستان برای بیماران فعالیت می نماید سامانه پیامک برای دریافت آدرس مرکز : 02144442410 همچنین می توانید از طریق ار سال ایمیل به نشانی info@mehrparvar.com با ما در تماس باشید. تكميل فرم پرسشنامه و استخدام در سايت www.mehrparvar.com امكان پذير ميباشد.

تهران-آیت الله کاشانی - ستاری شمال به جنوب پاین تر از لاله - نبش بنفشه 7- پ104- زنگ 3- طبقه 2
02144442410
09303232559
تاریخ انقضای آگهی دوشنبه, 28 مرداد,1398
پرستار سالمند ،پرستار بیمار ،پرستار کودک ،پرستار سالمند در منزل ،پرستار بیمار در منزل ،پرستار کودک در منزل ،پرستار نوزاد در منزل ،پرستار بچه در منزل ،خدمات پرستاری در منزل،خدمات منزل ،مراقبت از سالمند در منزل ،مراقبت از بیمار در منزل ،مراقبت از کودک در منزل ،نگهداری از سالمند در منزل ،نگهداری از بیمار در منزل ،نگهداری از کودک در منزل ،پرستار افراد ناتوان ،مراقبت از افراد ناتوان ،پرستاری سالمند در منزل ،پرستاری بیمار در منزل ،پرستاری کودک در منزل ،پرستاری بچه در منزل ،نگهدار سالمند ،نگهدار بیمار ،نگهدار کودک ،پرستار خصوصی ،خدمات پرستاری ،خدمات درمانی ،مراقب بیمار ،شرکت پرستاری ،پرستار منزل ،موسسه پرستاری ،نگهداری سالمند در منزل ،نگهداری بیمار در منزل ،نگهداری کودک در منزل ،خدمات پزشکی ،پرستار درمانی ،مراقبت و نگهداری سالمند ،پرستاری در منزل ،پرستار در منزل ،پرستاری از سالمند در منزل ،پرستاری از بیمار در منزل ،پرستاری از کودک در منزل ،پرستاری از بچه در منزل ،پرستار برای سالمند در منزل ،پرستار برای بیمار ،پرستار برای کودک ،پرستار برای سالمند ،پرستار برای نوزاد ،استخدام پرستار ،استخدام پرستاری ،همراه بیمار ،استخدام پرستار سالمند در منزل ،استخدام پرستار بیمار در منزل ،استخدام پرستار کودک در منزل ،بی بی سیتر ،دفتر پرستاری ،کمک بهیار ،نگهدار بیمار دربیمارستان ،پرستار دربیمارستان ،پرستار بیمارستان ،اعزام پزشک

اشتراک گذاری در توییتر